colmi

Önümler

COLMI M42 Smartwatch 1.43 ″ AMOLED Ekrany 100 sport rejimi akylly sagada jaň edýär

Gysga düşündiriş:

COLMI - Ilkinji akylly sagadyňyz.

COLMI M42 Esasy aýratynlyklar

● CPU: RTL8763EWE-VP
● Flash: RAM 578KB ROM 128Mb
● Bluetooth: 5.0
● Ekran: AMOLED 1,43 dýuým
● Karary: 466 × 466 piksel
● Batareýa: 410mAh
● Suw geçirmeýän dereje: IP67
APP: “FitCloudPro”

Android 4.4 ýa-da has ýokary, ýa-da iOS 8.0 ýa-da has ýokary jübi telefonlary üçin amatly.


Haryt maglumatlary

DETAIL SAHYPA

Haryt bellikleri

akylly sagat M42 akylly sagady

Gaty sagat beden öndürijiligi

Professional sport sagatlary, her bir ajaýyp dizaýnyň oýnaljak ýeri bolar ýaly, ilki bilen dizaýn düşünjesine eýerýär.Içerde ýa-da açyk howada bolsun, professional sport sagatlary siziň bilen ýowuz gurşawyň synagyna garşy durmaga taýyn.

1.43 "Ultra arassa AMOLED ekrany

Uly HD AMOLED displeýi, başlaýandygyňyzy aýdyň görkezýär
günüňiz ir bilen gün şöhlesinde ylgamak ýa-da tigir sürmek bilen
gijeki sport zalyndan öý.

akylly sagat M42 akylly sagady
akylly sagat M42 akylly sagady

Maşk görnüşleriniň has giňişleýin görnüşi

lt golf swing we ýelkenli ýaly 120+ sport reesimini goldaýar we sporty halaýanlar üçin elmydama doly taýýar.“ExerSenseTM” açyk ylgaw, açyk welosiped sürmek, islän wagtyňyz özüňize garşy çykyp başlaň.

Saglygy dolandyrmak

Göçme gan kislorodyny anyklamak, islän wagtyňyz saglyk ýagdaýyňyzy yzarlaň, gan kislorodyň ýagdaýyna akylly baha beriň we baha beriň Adaty wagt talap edýän we agyr usullar bilen hoşlaşyň, stres indeksiňizi PPG arkaly ölçäň we dem alyş okuwy arkaly gündelik stresden dynyň, we beden we akyl saglygyny goramak.

akylly sagat M42 akylly sagady
akylly sagat M42 akylly sagady

Aýratyn stiliňizi sazlamak üçin UI menýusynyň birnäçe toplumy

Täze menýu interfeýsleri, global funksiýalar ýüregiňize düşnükli bolup, akýan bulutlar we akýan suwlar ýaly bir nokatda we bir urgyda işlemäge mümkinçilik berýär.

Erkin jogap bermek, elleriňizi boşatmak üçin Bluetooth jaňlaryny goldaň

-Okary wepaly BOx suw geçirmeýän gürleýjileri kabul ediň, Bluetooth elsiz jaňlar, ýokary kesgitli özboluşly ses görkezýär Sport bolsun ýa-da sürmek bolsun, jübi telefon jaňlary bir düwmä jogap bermek, elleri boşatmak we aragatnaşygy has erkin etmek üçin wagtynda sagada iterilýär. .

akylly sagat M42 akylly sagady
akylly sagat M42 akylly sagady

Stilleriň dürlüligi, bir gezek basmak bilen çalyşmak

Köpçülikleýin jaň bazary, gurlan ägirt uly ajaýyp aýlaw dizaýny, hemişe üýtgeýän stilleriň bir gezek basylmagy, jübi telefonyndaky gündelik suratlar we syýahat görnüşleri hem biliňizi galdyranyňyzda durmuşy ajaýyp, görünmek üçin aýlawda saklanyp bilner.

7-10 günlük batareýanyň ömri, ajaýyp dyngysyz

Gurlan 410mAh ýokary kuwwatly batareýa, 45 gün garaşmak üçin ulanyp bolýar.Gündelik ulanylyşyna ýa-da uzak aralyga syýahat etmegine garamazdan, indi batareýa aladasy ýok.

akylly sagat M42 akylly sagady

  • Öňki:
  • Indiki:

  • iň oňat akylly sagat omöriteleşdirilen erkek aýal Bluetooth akylly sagat diýýär iň oňat akylly sagat omöriteleşdirilen erkek aýal Bluetooth akylly sagat diýýär iň oňat akylly sagat omöriteleşdirilen erkek aýal Bluetooth akylly sagat diýýär iň oňat akylly sagat omöriteleşdirilen erkek aýal Bluetooth akylly sagat diýýär iň oňat akylly sagat omöriteleşdirilen erkek aýal Bluetooth akylly sagat diýýär iň oňat akylly sagat omöriteleşdirilen erkek aýal Bluetooth akylly sagat diýýär iň oňat akylly sagat omöriteleşdirilen erkek aýal Bluetooth akylly sagat diýýär iň oňat akylly sagat omöriteleşdirilen erkek aýal Bluetooth akylly sagat diýýär iň oňat akylly sagat omöriteleşdirilen erkek aýal Bluetooth akylly sagat diýýär

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň