colmi

Önümler

COLMI C81 Smartwatch 2.0 ″ AMOLED Ekran Bluetooth 100 sport modeli akylly sagady çagyrýar

Gysga düşündiriş:

COLMi - Ilkinji akylly sagadyňyz.

COLMi C81 Esasy aýratynlyklar

● CPU: RTL8763W
● Flash: RAM 578KB ROM 128Mb
● Bluetooth: 5.0
● Ekran: AMOLED 2.0 dýuým
● Karary: 410 * 502 piksel
● Batareýa: 250mAh
● Suw geçirmeýän dereje: IP68
APP: “FitCloudPro”

Android 4.4 ýa-da has ýokary, ýa-da iOS 8.0 ýa-da has ýokary jübi telefonlary üçin amatly.


Haryt maglumatlary

DETAIL SAHYPA

Haryt bellikleri

1

COLMi C81

2.0 '' AMOLED Retina ekrany |Elmydama ekranda

Al ses kömekçisi |Saglyk gözegçiligi |Birnäçe sport tertibi

Bluetooth jaňy |Dial Market

Gün şöhlesinde-de görmek aňsat

2.0 dýuým inedördül ekran HD ajaýyp ekran, 410 * 502px, bilege aýdyň wizual tejribe getirýär, çeýe ftor rezin gaýyşly, ýönekeý we moda, uzyn köýnekli rahat we rahatlandyryjy, has inçe we düşnükli, has tebigy görüş görkezýär. gorkman

2
3

Iki tertipli akylly Bluetooth jaňy

Çagyryşyň süýşýän jogaby, jaň jaňy, HD ses hiliniň jaňy, jübi telefonynyň sinhronlaşdyryş ýazgysy, mugt jaň etmek, sport bilen meşgullanmak ýa-da sürmek, mugt eller, aragatnaşyk has erkin bolsun.

Bluetooth jaňyna bir gezek basmak

Telefona jogap bermek has aňsat.Jübi telefony Bluetooth-y bir düwme bilen birikdiriň.Gelýän jaň maglumatlary üçin sagatda görüşeris.Telefon kitabyňyz, jaň ýazgylaryňyz, sagat okap bilersiňiz, islän wagtyňyz we islendik ýerde sesli gürleşmäge mümkinçilik beriň

4
5

AI ses kömekçisi

AI ses buýrugy, Bluetooth birikmesi, sagat ses kömekçisi funksiýasyny ýadawlyk bilen hoşlaşmak üçin görkezmeler berip biler.

Hilelerden doly sungat

Gurlan dürli görnüşli stilde, geçip bilersiňiz.Mundan başga-da, aýlaw bazarynda köp sanly ajaýyp aýlaw, dürli görnüşleriňize laýyk gelýän dürli wariantlar bar.

6
7

Köp menýu stili

Birnäçe menýu saýlanyp, öz islegiňiz boýunça amatly menýuny saýlamak üçin gündelik ýygnanyşyga gabat gelmek üçin öz islegiňiz boýunça geçip bilersiňiz, has amatly we amatly ulanarsyňyz.

doly tizlikde güýçli

Pes kuwwatly çip, güýçli öndürijilik ulanmak, netijeli işlemek, az sarp etmek hasaplamak, has rahat tejribe getirmek

8
9

100+ türgenleşik tertibi Iň oňat fitnes gabatlaşmaňyz

Gurlan professional sport algoritmleri, COLMi C81 ýürek urşuňyza, kaloriýa sarp etmegiňize we türgenleşigiň dowamlylygyna takyk gözegçilik edip biler, şonuň üçin has ylmy we has netijeli maşk edip bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň