colmi

Önümler

COLMI L10 Smartwatch 1.4 ″ HD Ekran Bluetooth 100 sport modeli akylly sagady çagyrýar

Gysga düşündiriş:

COLMi - Ilkinji akylly sagadyňyz.

COLMi L10 Esasy aýratynlyklar

● CPU: RTL8763EWE
● Flash: RAM 578KB ROM 128Mb
● Bluetooth: 5.0
● Ekran: IPS 1,4 dýuým
● Karary: 360 × 360 piksel
● Batareýa: 225mAh
● Suw geçirmeýän dereje: IP67
APP: “FitCloudPro”

Android 4.4 ýa-da has ýokary, ýa-da iOS 8.0 ýa-da has ýokary jübi telefonlary üçin amatly.


Haryt maglumatlary

DETAIL SAHYPA

Haryt bellikleri

1

COLMi L10

Elegant.

Sport we sagdyn durmuş kömek edýär

Içinden daşa tebigy gözellik.

Gyrasy çarçuwa we doly ekran görnüşi ýok

Has uly displeý, dürli mazmun bilen ulanyjy tejribesini ep-esli ýokarlandyrýar.Gümürtik amallar bir seretse has beter.

4
3

Näzik profil we reňkiň ýumşak gözelligi

1,4 dýuýmlyk näzik aýlaw inçe we ýeňil we doly tegelek

doly duýgur ekran 360 * 360 bilen enjamlaşdyrylandyr

Gümürtik amallar bir seretse has beter.

Geçirilmän möhüm maglumatlar

Sagat jübi telefonyna Bluetooth arkaly birikdirilýär, Haçan-da jübi telefon jaňlaryna jogap ýa-da ret edilip bilner, şeýle hem aragatnaşygy has amatly edýän sagat bilen göni jaň edip bolar.

6
5

Ajaýyp material

Merjen ak arka gapagy,

amatly tejribeden lezzet alýan ýumşak we näzik

Motor nerwleriňizi işjeňleşdiriň.

Sport maglumatlary günüň dowamynda ýazylýar we dürli sport görnüşlerine uýgunlaşmak üçin köp sport reesimleri erkin geçip, ajaýyp keşbi döretmäge kömek edýär.

10
7

Saglygy goraýyş hünärmeniňiz.

24 sagatlyk ýürek urşunyň saglygyna gözegçilik etmek, ýürek urşunyň egrisine düşünmek we her ýürek urşy bilen tanyşmak üçin enjamlary we algoritmleri hemmetaraplaýyn kämilleşdirmek.

Akylly gan kislorodyny kesgitlemek

Günüň dowamynda kislorodyň doýgunlygyna gözegçilik edip, saglygyňyzy goraň.

8
9

Ukynyň gözegçiligi

Çuňňur uky

Lighteňil uky

seresap


  • Öňki:
  • Indiki:

  • 1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11)

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler