BIZE GOŞUL

Näme üçin COLMI

Baý tejribesi bilen, ýaşlyk ýüregi bilen utgaşyp,COLMI täze kynçylyklara we mümkinçiliklere çemeleşýärpaýhas, hyjuw we açyk pikir bilen.

10 ýyldan gowrak marka tejribesi, 50-den gowrakdünýädäki agentler, sizi dünýä derejesindäki üpjün edýärmarka täsiri.

Milli ýokary tehnologiýaly kärhanalar, gözleg we ösüşçykdajylar ýyllyk girdejiniň 10% -den gowragyny düzýär

Standardokary standart hil ulgamy

30 gözleg tertibi
Her etapda SOP barlagy bar.

10

Zawodda ISO9001, BSCl şahadatnamasy bar.Önümler CE, RoHS, FCC şahadatnamasyndan geçdi we TELEC kepilnamasyny, KC kepilnamasyny goldap biler.

zshg
Hyzmat goldawy

Hil meselesi üçin 5 günüň içinde şertsiz gaýdyp gelmek. 

Maksatlaýyn bazar mahabat goldawy + Global mahabat goldawy. 

Partlaýjy önümleri yzygiderli döretmek ukybyna eýe boluň,önümi saýlamagyň wagtyny we töwekgelçiligini azaltmak. 

Eltip bermek, satuwdan soň, marketing.Bir nokatly marka hyzmatysatuwdan soňky goldaw.

99
12

Hyzmatdaşlarymyz

 

COLMI akylly sagatlary bütin dünýäde satylýar we COLMl markasy eýýäm bazaryň uly paýyna eýe.

Baý önümler, 10-dan gowrak modeli, täze önümler her çärýekde satuwa çykarylar.

Marka-kitap-4-4_21

Täze taýyn
Işewürlik?