colmi

Önümler

COLMI C80 Smartwatch 1.78 ″ AMOLED ekrany Elmydama ekranda 100+ Sport rejesi akylly sagat

Gysga düşündiriş:

COLMi - Ilkinji akylly sagadyňyz.

COLMi C80 Esasy aýratynlyklar

● CPU: RTL8762D
● Flash: RAM192KB ROM128Mb
● Bluetooth: 5.0
● Ekran: AMOLED 1,78 dýuým
● Karary: 368 × 448 piksel
● Batareýa: 260mAh
● Suw geçirmeýän dereje: IP67
APP: “FitCloudPro”

Android 4.4 ýa-da has ýokary, ýa-da iOS 8.0 ýa-da has ýokary jübi telefonlary üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

DETAIL SAHYPA

Haryt bellikleri

C80 akylly sagady

COLMi C80

1.78 "AMOLED Retina HD doly ekran | Dial Market Al Voice Assistent

Saglyk gözegçiligi |Birnäçe sport reesimi |Bluetooth jaňy |Ekran elmydama açyk

 

Ok bezel uly skree HD doly ekrany

Has uly displeý ulanyjynyň umumy tejribesini ep-esli ýokarlandyrýar.Mazmunyň ähli görnüşleri bir seredende has düşnükli we dürli amallar has aňsat ýerine ýetirilýär.Her tarapdan çarçuwaly çarçuwanyň dizaýny, has açyk wizual lezzet alyp, agyr gara çarçuwany bozmakdan ýüz öwürýär.
C80 akylly sagady (2)
C80 akylly sagady (3)

Inçe we ýeňil beden

Sagat, üýtgeşik korpus bilen tematiki egri aýnanyň arasynda rahat geçiş bilen özboluşly we ajaýyp inedördül ekran dizaýnyny kabul edýär. Beden 11 mm ýaly inçe we 36g ýaly ýeňil, inçe we näzik tejribe getirýär.

5 menýu stili Isläň

Menýu stili menýusyna giriň, öz islegleriňize görä halanýan stiliňizi üýtgedip bilersiňiz, erkin geçip we isleýşiňiz ýaly gabat gelip, ulanyşyňyzy has amatly we çalt edip bilersiňiz.

C80 akylly sagady (4)
C80 akylly sagady (5)

Magnit zarýad Bir gezeklik zarýad bermek

Sagat magnit zarýad bermegi goldaýar, 260mAh ýokary kuwwatly polimer batareýasyny ulanýar we Realtek 8762DT esasy dolandyryş çipi bir wagtyň özünde öndürijiligi we netijeliligi ýokarlandyrýan uly ýadyna eýe.

Bluetooth jaňy Mugt jogap bermek, elleriňizi boşatmak

Sagadyň gürleýjisi we mikrofony bar we Bluetooth sagat jaňyny 5.0 goldaýar.Öýde öý işi bolsun, ylgaw, welosiped sürmek ýa-da top oýnamak bolsun, jübi telefonyndan gelýän jaňlar sagada wagtynda iterilýär we bir düwmä jogap bermek bir düwmäni aýlamagy goldaýar, elleriňizi boşadýar.

C80 akylly sagady (6)
C80 akylly sagady (7)

Elmydama ekranda

AMOLED-iň ekrandan daşarky hemişelik görkeziş funksiýasy hem garaşma tertibinde wagt görkezip biler.

Heartürek urmasynyň gözegçisi Günüň dowamynda saglygy goraň

Optiki ýürek urgusyny ulanmak, akylly ýürek urşy algoritmi bilen bilelikde, ýürek urşuny dynç alýarmy ýa-da ýürek urşuny maşk edýärmi, takyk gözegçilik edip bolýar.Ylmy taýdan kesgitlenen uly maglumatlaryň üsti bilen gündelik ýürek urşunyň egrisini görüp bilersiňiz.

C80 akylly sagady (8)
C80 akylly sagady (10)

100+ sport reesimi siziň bilen maşk edýär

Gurlan dürli sport reesimleri, gündelik pyýada we suwda ýüzmek bolsun, alpinizm we welosiped sürmek bolsun, has professional sport re modeimini açyp, sport ýagdaýyňyzy yzarlap bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • 01_012 01_03 01_04 601_05 01_06 01_07 01_08 01_09 01_10 01_11 01_12 01_13

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň